disclamer

Disclaimer voor www.vrijwilligerswerkemmen.nl

welzijngroep Sedna, Vrijwilligers Service Punt Emmen, hierna te noemen VSP Emmen, verleent u hierbij toegang tot www.vrijwilligerswerkemmen.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

VSP Emmen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Informatie door derden op de website toegevoegd mogen niet in strijd zijn met de doelstelling van welzijnsgroep Sedna, Vrijwilligers Service Punt Emmen.

Beperkte aansprakelijkheid

VSP Emmen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor fouten in de op de Website aangeboden vacatures, digitale bemiddeling/scholing en informatie wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Vacatures blijven eigendom van de plaatsende organisatie en deze organisaties hebben hiervoor zelf de mogelijkheid om de vacature aan te passen/verwijderen.

Vrijwilligers die ingeschreven staan in het systeem zijn zelf verantwoordelijk voor de ingebrachte informatie/vrijwilligersaanbod.

Hulpvragers die ingeschreven staan in het systeem zijn zelf verantwoordelijk voor de ingebrachte informatie/vraagaanbod.

Organisatie die scholing aanbieden via het systeem zijn zelf verantwoordelijk voor de ingebrachte informatie, scholings aanbod en ingebracht scholingsmateriaal. Ook is de organisatie verantwoordelijk voor de comunicatie met een deelnemer.

Bemiddelaars (groepen) hebben een eigen deel in het systeem waar zij toegang tot hebben. De door de bemiddelaar ingebrachte gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ingelogde bemiddelaar. Informatie/gegevens die door de bemiddelaar is ingevoerd zijn voor verantwoordelijkheid van bemiddelaar (groep).

Voor gevolgen van digitale bemiddeling voorkomend uit het gebruik van de website wordt geen aanspakelijkheid aanvaard.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VSP Emmen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VSP Emmen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VSP Emmen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer is van toepassing voor de hele website www.vrijwilligerswerkemmen.nl.
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.