Verzekering

Collectieve vrijwilligersverzekering Gemeente Emmen
Vanaf 1 april 2009 heeft de gemeente Emmen een vrijwilligersverzekering afgesloten voor vrijwilligers die in enig organisatorisch verband, onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, waaronder begrepen maatschappelijke stagiaires en mantelzorgers. Onder vrijwilliger wordt niet verstaan leden van de vrijwillige brandweer of vrijwillige politie.

Maar liefst 25% van alle Nederlanders doet aan een vorm van vrijwilligerswerk. Voorbeelden zijn: vrijwilliger van een sportvereniging,  buddy van zwaar zieke mensen, klaar-over bij school, een vrijwilliger die koffie schenkt in een bejaardentehuis. Belangrijk werk dat echter ook risico´s met zich mee kan brengen. De gemeente Emmen heeft daarom een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten.

De vrijwilligersverzekering heeft het karakter van een "vangnetverzekering", dit betekent in de praktijk dat aangetoond moet worden dat er elders geen dekking bestaat. Belangrijk bij deze verzekering is dat het uitgangspunt de individuele vrijwilliger is.

Eigen verzekeringen en mogelijke samenloop
Afgesloten verzekeringen door een vereniging, stichting etc. zijn veelal toegesneden op de eigen situatie en  gelden meestal ook voor niet vrijwilligers. 
Zoals hiervoor al aangegeven geldt de vrijwilligersverzekering voor het individu en blijft een eigen aansprakelijkheidsverzekering en/of rechtsbijstandverzekering zeker van belang. 

Enkele voorbeelden mogen dit verduidelijken.

  • Indien een bezoeker van de kantine van een defecte barkruk valt dan is dit niet een gebeurtenis die direct verband houdt met vrijwilligerswerk. De vrijwilligersverzekering biedt hiervoor dan ook geen dekking.
  • Een stichting heeft problemen met een derde over de levering van goederen en doet een beroep op de rubriek rechtsbijstand. Ook hiervoor is geen dekking omdat de stichting geen (individuele) vrijwilliger is maar een rechtspersoon. Het advies is daarom een eigen verzekering niet (zo maar) te wijzigen of op te zeggen.

 

Wat is er dan wel verzekerd?

  • aansprakelijkheid voor vrijwilligers; v.b. een vrijwilliger veroorzaakt schade aan kleding van bezoeker
  • aansprakelijkheid voor rechtspersonen; v.b. een vrijwilligersorganisatie wordt aangesproken omdat een vrijwilliger schade, voortvloeiende of verband houdend met het vrijwilligerswerk, heeft toegebracht aan derden.
  • ongevallen en persoonlijk eigendommen v.b. een vrijwilliger helpt met het schilderen van het clubhuis en valt van de trap en loopt schade op
  • verkeersaansprakelijkheid vrijwilliger en ongevallen inzittende verzekering v.b. een vrijwilliger bezorgt voor de ouderenstichting maaltijden en botst met de auto tegen een paaltje. Niet gedekte schade door verzekeraar is onder deze polis gedekt 
  • bestuurdersaansprakelijkheid v.b. penningmeester schaft printer/kopieerder aan die later niet gefinancierd kan worden. Leverancier stelt vervolgens ieder bestuurslid in het privé vermogen aansprakelijk
  • rechtsbijstand vrijwilligers v.b. een EHBO vrijwilliger wordt tijdens de sportdag door een toeschouwer geslagen  en heeft zowel materiéle schade als letsel en wil deze schade verhalen op de veroorzaker


Automatisch verzekerd
Registratie of aanmelding is niet nodig. Vanaf 1 april 2009 zijn alle vrijwilligers in de gemeente Emmen automatisch verzekerd. Download het document Dekkingsoverzicht

Meer weten?
Voor meer informatie over de vrijwilligersverzekering kunt u contact opnemen met het bureau Verzekeringen van de gemeente Emmen.  tel. 0591-689438

Schademelding
Denkt u een beroep te moeten/kunnen doen op de vrijwilligersverzekering. stuur dan een mailtje naar het bureau Verzekeringen van de gemeente Emmen:  verzekeringen@emmen.nl . Vermeld dan hierin kort de schade waarna u een schadeformulier ontvangt.